Pult centralizovanej ochrany

Najmodernejším a zároveň ekonomicky najvýhodnejším strážením je 24-hodinové monitorovanie chránených objektov zabezpečených Elektronickým zabezpečovacím systémom /EZS/ alebo Elektronickou požiarnou signalizáciou /EPS/. Informácia o stave chráneného objektu je okamžite prenesená na Pult centralizovanej ochrany /PCO/. V prípade napadnutia objektu operátor ihneď vysiela ozbrojenú Zásahovú skupinu na preverenie stavu objektu.

Firma SPOMA s.r.o. je jediná SBS, ktorá vlastní PCO v regióne okresov Martin a Turčianske Teplice.

Úzko spolupracuje s firmou MARTINALARM, ktorá poskytuje montáž a servis zabezpečovacích zariadení.

Cenník mesačných a vstupných poplatkov za stráženie objektov pripojených na pult centralizovanej ochrany
SBS SPOMA s.r.o. Martin (pre oblasť Martin, Vrútky, Priekopa, Košťany)

  • Vstupný poplatok 33,- € /bez DPH/
    bude fakturované firmou SPOMA s.r.o. (plátca DPH) po uzavretí ZOD za stráženie objektu za pripojenie na PCO a naprogramovanie PZ /prenosové zariadenie/ na strane pultu. Cena nezahŕňa cenu PZ ani jeho montáž, toto bude fakturovať náš zmluvný partner pre pripájanie objektov, firma MARTINALARM po napojení objektu na PCO.
  • Mesačné poplatky
    budú fakturované firmou SPOMA s.r.o. (plátca DPH) po uzavretí ZOD za stráženie objektu

V prípade, že máte záujem o pripojenie na PCO, kontaktujte nás prosím tu.