Školenia odbornej spôsobilosti

licencia odbornej pripravy
Odborná príprava a poradenstvo SBS
V zmysle zákona 473/2005 Z.z. bola nám Ministerstvom vnútra SR udelená Akreditácia na vykonávanie školení za účelom získania Preukazu odbornej spôsobilosti pracovníka bezpečnostných služieb typu S, P a SF.

Školenia sú vykonávané v školiacom stredisku ŽIVENA, Hviezdoslavova 21, Martin. Školenie typu S je v rozsahu 70 vyučovacích hodín a trvá 7 dní.

Cena školenia: 137,- €. K tejto cene vyberáme aj 16,50 € za prihlásenie sa na skúšku a 16,50 € za vypísanie Preukazu odbornej spôsobilosti / kolky /.V prípade, že máte záujem o naše služby v oblasti školenia odbornej spôsobilosti, kontaktujte nás prosím tu.