Fyzická strážna služba

V rámci fyzickej ochrany objektu Vám ponúkame:

  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
  • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  • ochrana osoby
  • ochrana majetku a osoby pri preprave
  • ochrana prepravy majetku a osoby
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania sa osôb
  • vypracovanie plánu ochrany


V prípade, že máte záujem o naše služby v fyzickej strážnej služby, kontaktujte nás prosím tu.